Szkolenie "Zjawiska niepożądane w miejscu pracy"

Szanowni Państwo

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni  i Uczelniany Rzecznik Zaufania zapraszają Państwa na jednodniowe szkolenie pn. „Zjawiska niepożądane w miejscu pracy- mobbing, dyskryminacja, molestowanie w ujęciu prawnym i psychologicznym”.

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniach 18 lub 19.05.2023 r.  w godz. 9:00- 16:00 w sali 4.07 w gmachu CZIiTT przy ul. Rektorskiej 4.

Warsztaty skierowane są do: kierowników administracji centralnej i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych PW oraz pracowników Domów Studenckich i Straży Akademickiej.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Definicja równego traktowania w zatrudnieniu i roszczenia za naruszenia zasady równego traktowania.
  2. Dyskryminacja (definicja, formy dyskryminacji, przykłady i orzecznictwo sądowe).
  3. Molestowanie i molestowanie seksualne.
  4. Mobbing (definicja, cechy, fazy mobbingu, przyczyny, skutki i przejawy mobbingu, orzecznictwo sądowe).
  5. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
  6. Roszczenia w tytułu mobbingu, postępowanie względem sprawcy, odpowiedzialność karna.
  7. Obiektywny wzorzec ofiary mobbingu.
  8. Co nie jest uznawane za mobbing?
  9. Sesja pytań, przykładowych zachowań ze środowiska uczelni wyższych.
  10. Specyfika środowiska akademickiego- prawo i sankcje.  

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy kierować do p. Sylwii Grabek, na adres sylwia.grabek@pw.edu.pl  do 12.05.2023 r.