Szkolenie "Zjawiska niepożądane w miejscu pracy"

Szanowni Państwo Dziekani, Szanowna Pani Dyrektor,

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni  i Uczelniany Rzecznik Zaufania zapraszają Państwa na jednodniowe szkolenie pn. „Zjawiska niepożądane w miejscu pracy- mobbing, dyskryminacja, molestowanie w ujęciu prawnym i psychologicznym”.

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej  w dniu 23 lub 24.05.2023 r.  w godz. 9:00- 16:00 w sali 4.07 w gmachu CZIiTT przy ul. Rektorskiej 4. (możliwość wyboru terminu, max. 30 osób na termin)

Warsztaty skierowane są do: Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów PW, Dyrektora i Zastępców Dyrektora KNEiS w Płocku  

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Definicja równego traktowania w zatrudnieniu i roszczenia za naruszenia zasady równego traktowania.
  2. Dyskryminacja (definicja, formy dyskryminacji, przykłady i orzecznictwo sądowe).
  3. Molestowanie i molestowanie seksualne.
  4. Mobbing (definicja, cechy, fazy mobbingu, przyczyny, skutki i przejawy mobbingu, orzecznictwo sądowe).
  5. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
  6. Roszczenia w tytułu mobbingu, postępowanie względem sprawcy, odpowiedzialność karna.
  7. Obiektywny wzorzec ofiary mobbingu.
  8. Co nie jest uznawane za mobbing?
  9. Sesja pytań, przykładowych zachowań ze środowiska uczelni wyższych.
  10. Specyfika środowiska akademickiego- prawo i sankcje.  

Bardzo prosimy o przesłanie zaproszenia na szkolenie do Prodziekanów i Zastępców Dyrektora KNEiS.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy kierować do p. Sylwii Grabek, na adres sylwia.grabek@pw.edu.pl  do 18.05.2023 r.