Jak właściwie komunikować się z osobą w kryzysie IV

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zaprasza na warsztaty pn. „Jak właściwie komunikować się z osobą w kryzysie zdrowia psychicznego” organizowane we współpracy z Fundacją eFkropka.

  • Warsztaty skierowane są do: Wydziałowych Rzeczników Zaufania oraz Pełnomocników Dziekanów ds. osób z niepełnosprawnościami.
  • Szkolenie dla grupy I odbędzie się 07.03.2023 r. w godz. 9:00 – 13:00, w budynku CZIiTT przy ul. Rektorskiej 4 , p. IV, pok. 4.01.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

  1. Wstęp.
  2. Przegląd zaburzeń i chorób psychicznych wg. klasyfikacji ICD-10.
  3. Historia chorowania, leczenia i zdrowienia.
  4. Scenka znana z pracy.
  5. Co chciałbym usłyszeć? - zmiana perspektywy.
  6. Prezentacja na temat stygmatyzacji i autostygmatyzacji.
  7. Zakończenie.

Więcej o fundacji eFkropka: https://ef.org.pl/