Jak właściwie komunikować się z osobą w kryzysie III

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zaprasza na warsztaty pn. „Jak właściwie komunikować się z osobą w kryzysie zdrowia psychicznego” organizowane we współpracy z Fundacją eFkropka.

  • Warsztaty skierowane są do: pracowników AC i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych PW.
  • Szkolenie odbędzie się 22.02.2023 r. w godz. 10:00 – 14:00, w budynku CZIiTT przy ul. Rektorskiej 4 , p. IV, pok. 4.07.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

  1. Wstęp.
  2. Przegląd zaburzeń i chorób psychicznych wg. klasyfikacji ICD-10.
  3. Historia chorowania, leczenia i zdrowienia.
  4. Scenka znana z pracy.
  5. Co chciałbym usłyszeć? - zmiana perspektywy.
  6. Prezentacja na temat stygmatyzacji i autostygmatyzacji.
  7. Zakończenie.

Więcej o fundacji eFkropka: https://ef.org.pl/