Dla nauczycieli akademickich i pracowników

Zapewniamy:

  • szkolenia świadomościowe (dotyczące pierwszego kontaktu z osobą z niepełnoprawnością, zwiększające wiedzę na temat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami - przekrój)
  • szkolenia specjalistyczne (specyfika pracy ze studentem z konkretną niepełnosprawnością, poprawna komunikacja ze studentem z niepełnosprawnością, prowadzenie zajęć w trybie online, nowe technologie w procesie nauczania osób z niepełnosprawnością),
  • kurs Polskiego Języka Migowego,
  • konsultacje indywidualne,
  • pomoc w dostosowaniu materiałów dydaktycznych dla studentów z niepełnosprawnością
  • przegląd sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału przeznaczonego dla studentów z niepełnosprawnością,
  • rekomendowanie rozwiązań mających zwiększyć dostępność budynku wydziałowego,
  • rekomendowanie rozwiązań mających zwiększyć dostępność procesu kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami,
  • współpraca z wydziałowymi pełnomocnikami dziekana ds. osób niepełnosprawnych oraz pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.