Dla studentów i doktorantów

Nasze wsparcie jest skierowane do osób z niesprawnością narządu ruchu, niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, z chorobami przewlekłymi, z trudnościami w uczeniu, z innymi niepełnosprawnościami. Udzielamy pomocy studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i bez tego dokumentu (na podstawie zaświadczeń lekarskich). Wspieramy także studentów z niepełnosprawnościami przebywającymi na wymianach międzynarodowych.

Zapewniamy:

 • pomoc asystencką w trakcie dojazdu na uczelnię oraz w trakcie zajęć
 • możliwość dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem
 • dofinansowanie transportu związanego z aktywnością akademicką
 • możliwość poznania przestrzeni budynku wydziałowego przed rozpoczęciem roku akademickiego
 • usługi tłumacza języka migowego
 • poradnictwo psychologiczne
 • pokoje w Domach Studenckich dostosowane do potrzeb osób niesprawnych ruchowo
 • systematyczne dostosowywanie budynków do potrzeb studentów niepełnosprawnych (np. pętle indukcyjne, podjazdy, windy, miejsca parkingowe)
 • stypendium specjalne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (student składa wniosek w dziekanacie macierzystego wydziału)
 • wypożyczalnię sprzętu ułatwiającego studiowanie
 • możliwość zamawiania cyfrowych kopii książek
 • finansowanie indywidualnych lektoratów z języków obcych i języka polskiego jako języka obcego
 • specjalnie dostosowane stanowisko komputerowe w Bibliotece Głównej PW, w skład którego wchodzi: program Window-Eyes PL  PL 7.2 (czytnik ekranowy), klawiatura z nakładką typu ZoomText (powiększony opis), powiększalnik VISIO, monitor brajlowski (linijka) SuperVario2 40, specjalna myszka typu BIGtrac, oprogramowanie Tiger Software Suite - to program współpracujący z pakietem Office, skaner.