Zamów cyfrową kopię książki

Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami we współpracy z Biblioteką Główną PW realizuje program wsparcia studentów z niepełnosprawnościami polegający na tworzeniu cyfrowych kopii książek, artykułów, publikacji na potrzeby osób, których stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z tradycyjnego druku.

Aby zamówić książkę, należy wypełnić "Zgodę na przetwarzanie danych osobowych" i dostarczyć do Sekcji, a następnie wypełnić i wysłać formularz zamówienia.

Zasady korzystania z programu:

  1. Studenci z niepełnosprawnością wzroku albo inną niepełnosprawnością uniemożliwiającą korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku mogą składać indywidualne zamówienia na wykonanie kopii cyfrowej książek i artykułów niezbędnych w procesie kształcenia i przewidzianych w programie studiów.
  2. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić formularz zamówienia zamieszczony na stronie Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW oraz na stronie Biblioteki Głównej PW.
  3. Jednorazowo można zamówić nie więcej niż 5 publikacji.
  4. Zamówienia będą realizowane przez Bibliotekę Główną PW zgodnie z przyjętym planem (5-10 dni roboczych) i zostaną przekazane drogą mailową na adres studenta z domeną PW.
  5. Zeskanowane publikacje oraz inne obiekty cyfrowe pochodzą z kolekcji wydzielonej/ze specjalnym przeznaczeniem zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 33 „Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia".
  6. Student zobowiązuje się do przestrzegania prawa w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zaś do:
  • wykorzystywania udostępnionych zbiorów jedynie na użytek własny,
  • nierozpowszechniania udostępnionych materiałów,
  • niewykorzystywania w celach komercyjnych, nieprzedrukowywania w całości lub fragmentach treści pozyskanych materiałów,
  • każde wykroczenie w tym zakresie jest naruszeniem prawa i podlega karze.