Istota i rodzaje konfliktów

Koło konfliktów Moore'a- infografika
Źródło: https://wyspasukcesu.pl/wiedza/biznes-finanse

Konflikt ma miejsce wtedy, kiedy co najmniej dwie osoby, które są od siebie wzajemnie zależne, mają cele, potrzeby, dążenia, które kolidują z posiadanymi przez drugą stronę, i osoby te podejmują działania mające na celu zmianę swojej sytuacji.

W każdym konflikcie możemy wyróżnić szereg elementów, które go tworzą. Znajomość płaszczyzn tworzących konflikt pozwala na zrozumienie elementów ważnych w sytuacji sporu, a dodatkowo wskazuje na narzędzia, których należy użyć dla ich rozwiązania.