Harmonogram dostępności Rzeczników Zaufania

Uwaga! Istnieje możliwość umówienia spotkania z Rzecznikami w indywidualnie określonym terminie po uprzednim kontakcie mailowym/teams lub telefonicznym. 

Jednostka organizacyjna Imię i Nazwisko Dni i godziny przyjęć Miejsce przyjęć
Uczelniany Rzecznik Zaufania  mgr Beata Sławik  W godzinach pracy ul. Mochnackiego 10                     
02-242 Warszawa                             
pok.25                                                      
tel. 22 234 17 58
e-mail: bisou.urz@pw.edu.pl
Studencki Rzecznik Zaufania dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni   1 i 3 piątek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00 pl. Politechniki 1 
00-661 Warszawa
pok. 147
tel. 22 234 62 72 
e-mail: rzecznik.studenci@pw.edu.pl 
Doktorancki Rzecznik Zaufania dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni   Ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pok. 232
tel. 22 234 57 01
e-mail: miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl 
Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr Michał Pręgowski Czwartek, 14:00-14:45 pl. Politechniki 1                 
00-661 Warszawa               
pok. 228a                                  
tel. 22 234 15 51
e-mail: michal.pregowski@pw.edu.pl
Wydział Architektury brak   sprawy prowadzone są przez Uczelnianego Rzecznika Zaufania
Wydział Chemiczny brak    sprawy prowadzone są przez Uczelnianego Rzecznika Zaufania
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych mgr Grzegorz Mańko Wtorek, 13:00- 14:00  ul. Nowowiejska 15/19    
00- 665 Warszawa       
pok. 200
tel. 606 537 044
e-mail: grzegorz.manko@pw.edu.pl
Wydział Elektryczny dr hab. inż. Paweł Piotrowski Wtorek, 14:00-15:00 Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
pok. 240
tel. 501 845 058
e-mail: pawel.piotrowski@pw.edu.pl 
Wydział Fizyki dr inż. Karol Kakarenko Czwartek, 13:00-14:00  ul. Koszykowa 75
00-631  Warszawa
pok. 310 GF
tel. 22 234 58 36
e-mail: karol.kakarenko@pw.edu.pl
Wydział Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni Piątek, 13:00- 14:00 pl. Politechniki 1                 
00-661 Warszawa                
pok. 137                                    
tel. 22 234 73 58
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej dr inż. Anna Adach Maciejewska Wtorek, 10:00-11:00 ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
pok. 524
tel. 22 234 64 94
Wydział Inżynierii Lądowej dr inż. Beata Jaworska Poniedziałek, 9:00- 11:00 Al. Armii Ludowej 16      
00-637 Warszawa          
pok. 548                                   
tel. 22 234 64 88
Wydział Inżynierii Materiałowej mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak Środa, 14:15- 15:00 ul. Wołoska 141                   
02-507 Warszawa        
pok. 211                                 
tel. 22 234 87 35
Wydział Mechaniczny Technologiczny dr inż. Zbigniew Szymaniak Środa, 14:15-15:00 ul. Narbutta 85                 
02-524 Warszawa               
pok. 16
tel. 22 234 85 70
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr Katarzyna Affek Piątek, 8:00-10:00  ul. Nowowiejska 20        
00-653 Warszawa                 
pok. 701
tel. 22 234 73 03
e-mail: katarzyna.affek@pw.edu.pl 
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych dr hab. Ewa Zadrzyńska- Piętka Poniedziałek,  15:00- 16:00 ul. Koszykowa 75               
00-662 Warszawa              
pok. 440
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa mgr Agnieszka Zgorzałek Wtorek, 14:00-15:00 ul. Nowowiejska 24       
00-665 Warszawa                
pok. 127
tel. 22 234 59 66
Wydział Mechatroniki dr hab. inż. Jacek Salach Środa, 13:00- 15:00 św. Andrzeja Boboli 8         
02-525 Warszawa                
pok. 246
tel. 22 234 83 52
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych mgr Karolina Kosior Wtorek, 14:00-15:00 ul. Narbutta 84                
02-524 Warszawa                
pok. 1.8                                       
tel. 22 234 84 49
karolina.kosior@pw.edu.pl 
Wydział Transportu mgr Magdalena Paszkiewicz Środa, 10:00-12:00 ul. Koszykowa 75               
00-662 Warszawa                   
pok. 105
tel. 22 234 14 48
Wydział Zarządzania dr hab. Katarzyna Skroban Poniedziałek, 12:00-13:00  ul. Narbutta 85                 
02-524 Warszawa                  
kontakt Teams 
katarzyna.skroban@pw.edu.pl
Filia w Płocku dr inż. Piotr Wiliński Spotkania w umówionym uprzednio terminie  ul. Łukasiewicza 17              
09-400 Płock                           
pok. 204                               
tel. 24 36 72 136
rz.filia@pw.edu.pl
Administracja Centralna brak   sprawy prowadzone są przez Uczelnianego Rzecznika Zaufania
Biblioteka Główna brak   sprawy prowadzone są przez Uczelnianego Rzecznika Zaufania
CEZAMAT mgr inż. Bartosz Michalak Środa, 11:00-12:00  ul. Poleczki 19                  
02- 822 Warszawa               
pok. 3.46                                     
tel. 22 182 1171
Studium Języków Obcych dr Katarzyna Marchel Czwartek, 8:30- 9:30 pl. Politechniki 1                 
00-661 Warszawa                
pok. 405                                          
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu brak   sprawy prowadzone są przez Uczelnianego Rzecznika Zaufania