Sekcja ds. osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie SON jest skierowane do:

  • kandydatów na studia, 
  • studentów i doktorantów PW, 
  • dla nauczycieli akademickich i kadry administracyjnej PW. 

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

  • rozmowy wspierające, 
  • udzielanie pomocy w zakresie zapewnienia asystenta osoby niepełnosprawnej, 
  • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem
  • konsultacje i spotkania na temat potrzebnego wsparcia 
  • szkolenia świadomościowe i specjalistyczne dla pracowników i nauczycieli akademickich. 

kontakt mailowy: wsparcie.son@pw.edu.pl

Pracownicy Sekcji

mgr Magdalena Tarnacka - Szymańska

Specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami 

(22) 234 + wew: 1314
  magdalena.szymanska@pw.edu.pl
  08:00 - 16:00

mgr Joanna Kłos

Specjalista ds. osób z niepełnoprawnościami

 (22) 234 + wew: 1315
 joanna.klos@pw.edu.pl
 08:00 - 16:00

mgr Dorota Raabe

Specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami 

(22) 234 + wew: 1315
  dorota.raabe@pw.edu.pl
  08:00 - 16:00

Możliwy jest też kontakt sms pod nr 695 910 787.

Sekcja ds.Osób z Niepełnosprawnościami mieści się na Kampusie BIS w obiekcie Rektorska 4 pok.0.24 (parter).