Współpraca z SON

dwie uściskające się dłonie
Źródło: google

Jeśli...

  • jesteś osobą, która chce angażować się w działania na rzecz zwiększania dostępności PW, a tym samy chcesz pomagać studentom, doktorantom i pracownikom z niepełnosprawnościami…
  • chcesz współtworzyć organizację studencką promującą pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych w PW…
  • jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, instytucji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami…
  • jesteś członkiem koła naukowego w PW lub piszesz pracę dyplomową i interesuje Cię tematyka dostępności, zdrowia, nowych technologii w służbie niepełnosprawności…

…zapraszamy do współpracy! Dostępna uczelnia to nie tylko dostępne budynki, to także otwarci ludzie chcący tworzyć przestrzeń do rozwoju, nauki i badań dla wszystkich członków społeczności akademickiej bez względu na stopień sprawności.